Quyền Bảo Vệ Đời Tư Trên Trang Mạng của Quận Hạt Santa Clara

  Những Điểm Chính:
  Quận rất coi trọng đời tư của quý vị, kể cả khi quý vị truy cập trang mạng sccgov.org.

  Các ban ngành của quận có thể có các chính sách hay trình bày rõ ràng hơn về quyền bảo vệ đời tư trên trang mạng của họ.

  Cám ơn quý vị đã truy cập sccgov.org và đọc Quyền Bảo Vệ Đời Tư này (Quyền Bảo Vệ Đời Từ được gọi tắt là Chính Sách ở một vài nơi trong bản thông tin này). Trang mạngsccgov.org là trang mạng chính, trong đó bao gồm nhiều trang phụ khác ví dụ: DepartmentName.sccgov.org. Trang chính dành cho các thông tin và dịch vụ mà Quận Hạt Santa Clara cung cấp cho quý vị, và trang chính này cũng là một “cửa ngõ” để đưa quý vị tới nhiều trang mạng khác của Quận.

  Chính sách này áp dụng khi quý vị truy cập vào trang mạng sccgov.org của Quận. Nói chung, chính sách này cũng được áp dụng cho các trang mạng riêng của các ban ngành khác trong Quận. Tuy nhiên, một số ban ngành của Quận có thể đăng các Quyền Bảo Vệ Đời Tư trên trang mạng của riêng họ. Trong những trường hợp này, các điều khoản khác về Quyền Bảo Vệ Đời Tư trên trang mạng của các ban ngành đó có thể được áp dụng.

  Chính Sách này bao gồm các giải thích về:

  • Những thông tin chúng tôi tự động thu thập
  • Những thông tin quý vị tự nguyện chia sẻ với chúng tôi
  • Những hình thức theo dõi có thể thực hiện
  • Lý do chúng tôi thu thập những thông tin này
  •  Cách chúng tôi chia sẻ và tiết lộ thông tin của quý vị

  2.1 Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

  Những Điểm Chính:
  Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin, bao gồm địa chỉ IP, ngày và giờ truy cập và những trang mà quý vị truy cập trên trang mạng của chúng tôi.

  Các công ty phân tích cũng có thể sử dụng thông tin này, thường là thông tin tổng hợp, cho những mục đích xác định, ví dụ: Trang mạng nào nhận được lưu lượng truy cập nhiều nhất hoặc ít nhất.

  Khi quý vị truy cập trên trang mạng của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập một số loại thông tin, bao gồm những thông tin sau:

  • Địa chỉ Giao Thức Internet (IP) của quý vị (một tập hợp số và/hoặc chữ cái duy nhất thường xác định các thiết bị truy cập internet từ mạng nào)
  • Địa chỉ cơ sở, nếu có (điều này sẽ cho chúng tôi biết địa chỉ trên trang mạng mà quý vị đã sử dụng để truy cập vào sccgov.org)
  • Kích thước và độ phân giải của màn hình và kích thước của cửa sổ trình duyệt (ví dụ: Firefox, Edge, Chrome, Safari là những phần mềm dùng để truy cập Internet)
  • Loại trình du yệt được sử dụng để truy cập vào trang mạng của chúng tôi như dùng Firefox, Edge, Chrome, Safari
  • Hệ điều hành (ví dụ: Windows, Mac OS, Unix, Linux) được sử dụng để truy cập vào trang mạng của chúng tôi
  •  Thành phố nơi cung cấp địa chỉ IP của quý vị
  • Ngày và giờ truy cập của quý vị và số thời gian quý vị truy cập trên trang mạng
  • Thời gian quý vị dành cho mỗi trang và thứ tự quý vị truy cập những trang đó
  • Các liên kết nội bộ mà quý vịn hấp “chuột” vào

  Chúng tôi cung cấp thông tin này cho các công ty phân tích bao gồm Siteimprove và Google Analytics. Các công ty này thường tổng hợp những thông tin mà chúng tôi thu thập, rồi trình bày qua một dạng khác cho phép chúng tôi có thể dễ dàng và nhanh chóng xác định số lượng người đang truy cập vào trang mạng của chúng tôi, cũng như cho chúng tôi biết trang nào được truy cập thường nhất, cùng với các thông tin tương tự khác.

  2.1.1 Theo Dõi Người Dùng

  Những Điểm Chính:
  Chúng tôi sử dụng các công nghệ theo dõi trên trang mạng, chẳng hạn như cookie và pixel, để theo dõi khách truy cập vào trang mạng. Các dịch vụ khác trên trang mạng của chúng tôi cũng có thể thực hiện điều này.

  Chúng tôi có được một số thông tin được mô tả trong Phần 2.1 bằng cách sử dụng các công nghệ theo dõi trên trang mạng để theo dõi lượt truy cập của quý vị, các công nghệ này có thể bao gồm cookie, pixel, tag, beacon và các công nghệ tương tự. Những công nghệ này cho phép chúng tôi cung cấp chức năng của trang mạng chúng tôi, và hiểu được cách quý vị tương tác khi dùng trang mạng sccgov.org.

  Chúng tôi cũng kèm thêm vào trang mạng của chúng tôi các công cụ và dịch vụ của các trang mạng khác như Facebook, Twitter, YouTube, Instagram và Flickr. Các trang mạng này của các công ty này có thể dùng cookie của riêng họ và các công nghệ tương tự cho các mục đích chức năng và theo dõi. Họ có thể có các Quyền Bảo Vệ Đời Tư, bảo mật, điều khoản dịch vụ và khả năng truy cập riêng áp dụng cho các tính năng mà họ cung cấp. Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của các công ty này và chính sách của họ, xin quý vị vui lòng truy cập vào trang mạng của họ.

  2.1.2 Lý Do Chúng Tôi Thu Thập Thông Tin Này

  Những Điểm Chính:
  Chúng tôi thường sử dụng thông tin này để hiểu rõ cách người dùng tương tác với trang mạng, để duy trì chức năng của trang mạng, và từ đó làm cho người dùng truy cập, tìm kiếm và sử dụng dễ dàng hơn.

  Chúng tôi thường tự động thu thập thông tin này để hiểu cách người dùng tương tác với trang mạng của chúng tôi và từ đó, làm chức năng của trang mạng tốt hơn. Ví dụ, cookie và các công nghệ tương tự có thể cho chúng tôi biết số lượng khách truy cập vào trang mạng, và khách có trở lại trang mạng hay không, và chừng bao lâu họ trở lại, và khi trở lại, họ thường tìm kiếm cái gì. Điều này giúp chúng tôi hiểu được những điều mà mọi người đang tìm kiếm, và trang mạng nào hữu ích nhất, cũng như những thông tin tương tự khác mà chúng tôi có thể dùng để làm cho khách sử dụng dễ dàng hơn khi truy cập trang mạng sccgov.org của chúng tôi. Cookie cũng giúp chúng tôi duy trì giao tiếp giữa máy tính của khách truy cập và máy chủ của Quận.

  2.2 Thông Tin Quý Vị Tự Nguyện Chia Sẻ

  Những Điểm Chính:
  Quý vị có thể chọn khi muốn chia sẻ các loại thông tin khác, ví dụ như khi quý vị điền vào các mẫu đơn của chúng tôi, hoặc khi thanh toán hóa đơn cho các dịch vụ của Quận.

  Trong quá trình truy cập vào trang mạng của chúng tôi, quý vị sẽ có nhiều cơ hội để tự nguyện chia sẻ thông tin với chúng tôi.  Ví dụ, quý vị có thể cung cấp thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin về ngân hàng của quý vị khi quý vị thanh toán thuế bất động sản của mình; hoặc tên và thông tin liên lạc của quý vị khi quý vị đặt trước một địa điểm cắm trại; hoặc cung cấp tên, email và địa chỉ của quý vị đển hận bản tin hoặc các thư từ và các tương tác khác.

  2.2.1 Các Loại Thông Tin

  Những Điểm Chính:
  Thông tin này bao gồm địa chỉ email và thông tin chi tiết khi thanh toán hóa đơn, trong số các loại thông tin khác.

  Tùy thuộc vào giao dịch hoặc dịch vụ được yêu cầu, các loại thông tin mà quý vị có thể chia sẻ có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Địa chỉ email của quý vị và nội dung của email
  • Những thông tin tài chánh như số thẻ tín dụng hoặc số tài khoản ngân hàng (ví dụ: để tiến hành các khoản thanh toán cho các dịch vụ của Quận)
  • Thông tin chi tiết về các dịch vụ xã hội, chẳng hạn như tìm kiếm thông tin về việc trở thành cha mẹ nuôi
  • Thông tin an toàn công cộng, chẳng hạn như thanh toán vé đậu xe
  • Những thông tin khác có thể được thu thập thông qua mẫu trực tuyến

  2.2.2 Lý Do Chúng Tôi Yêu Cầu Quý Vị Chia Sẻ Thông Tin Này

  Những Điểm Chính:
  Thông tin này cho phép chúng tôi hoàn thành các yêu cầu và giao dịch trực tuyến của quý vị một cách hiệu quả hơn.

  Thông tin này được sử dụng đểt hực hiện mục đích mà quý vịđang cung cấp thông tin, chẳng hạn như để hoàn thành giao dịch của quý vị hoặc chuyển các yêu cầu của quý vị đến ban ngành của Quận,nơi có thể giúp quý vị tốt hơn.


  3.1 Các Điểm Chính của Nguyên Tắc Chung:

  Theo nguyên tắc chung, thông tin của quý vị sẽ không được tiết lộ ra bên ngoài Quận trừ khi điều này là cần thiết và được pháp luật cho phép.

  Chúng tôi sẽ không chia sẻ, bán, hoặc tiết lộ những thông tin (mà quý vị tự nguyện chia sẻ khi truy cập trang mạng của chúng tôi) cho các nơi khác, trừ khi được pháp luật cho phép, hoặc khi có sự đồng ý của quý vị, ví dụ như để hoàn thành giao dịch mà quý vị cho phép, hoặc để cung cấp các dịch vụ mà quý vị yêu cầu. Ví dụ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin giữa các ban ngành của Quận và các cơ quan chính phủ khác khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho quý vị, và khi được pháp luật cho phép.

  3.2 Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

  Những Điểm Chính:
  Khi cần thiết, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý vị với các nhà cung cấp dịch vụ - mà họ được ủy quyền của chúng tôi - để hoàn thiện trang mạng của chúng tôi và cung cấp dịch vụ cho quý vị.

  Chúng tôi hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ(được ủy quyền của Quận) làm trang mạng của chúng tôi tốt hơn và cung cấp dịch vụ cho quý vị, bao gồm sự phân tích khi quý vị dùng trang mạng (như được mô tảở trên trong Phần 2.1) và xử lý thanh toán qua thẻ tín dụng. Để các nhà cung cấp dịch vụ này có thể cung cấp dịch vụ một cách thích hợp, chúng tôi có thể chia sẻ với họ thông tin mà quý vị cung cấp trong quá trình truy cập trên trang mạng của Quận.

  3.3 Luật Hồ Sơ Công Khai

  Những Điểm Chính:
  Thông tin được thu thập và chia sẻ thông qua trên trang mạng của Quận có thể phải tuân theo yêu cầu dành cho hồ sơ công theo Đạo Luật Hồ Sơ Công Khai của California.

  Đạo Luật Hồ Sơ Công Khai của California (Bộ Luật Chính Phủ Mục 6250 và các mục tiếp theo) được xây dựng để bảo đảm rằng chính phủ sẽ công khai, và công chúng có quyền tiếp cận hồ sơ và thông tin do chính phủ sở hữu, trừ khi có một trường hợp ngoại lệ trong luật liên bang hoặc tiểu bang. Có thể truy cập công khai thông tin được thu thập và chia sẻ trên trang mạng của Quận trừ khi có trường hợp ngoại lệ. Một số trường hợp ngoại lện hằm duy trì quyền bảo vệ đời tư của các cá nhân. Trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Quyền Bảo Vệ Đời Tư này và Đạo Luật Hồ Sơ Công Khai của California hoặc luật khác điều chỉnh việc tiết lộ hoặc bảo vệ thông tin và hồ sơ, luật lệ hiện hành sẽ được áp dụng.

  3.4 Bảo Mật Thông Tin

  Những Điểm Chính:
  Chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn an ninh mạng dựa trên Viện Tiêu Chuẩn và Công Nghệ Quốc Gia (NIST – National Institute of Standard and Technology).

  Chúng tôi áp dụng các biện pháp kiểm soát và bảo vệ an ninh mạng do Viện Tiêu Chuẩn và Công Nghệ Quốc Gia (NIST) phát triển để bảo đảm sự duy trì tính bảo mật, tính khả dụng và tính toàn vẹn của hệ thống và dữ liệu. Các biện pháp kiểm soát và bảo vệ này bổ sung cho tất cả biện pháp mà Văn Phòng An Ninh Thông Tin sẽ áp dụng cho một ban hay một ngành, trên cơ sở các yêu cầu pháp lý hoặc chính sách hiện có (chẳng hạn như các yêu cầu liên quan đến thông tin sức khỏe được bảo vệ).

  Những Điểm Chính:
  Nếu quý vị truy cập vào một trang mạng khác từ trang sccgov.org, chính sách bảo mật của trang mạng đó sẽ được áp dụng.

  Trên trang mạng của chúng tôi chứa các liên kết đến trang mạng của các tổc hức bên ngoài Quận. Các trang mạng này không nằm trong phạm vi kiểm soát của chúng tôi và có thể không tuân theo các Quyền Bảo Vệ Đời Tư, bảo mật hoặc khả năng truy cập của chúng tôi. Sau khi quý vị liên kết đến một trang mạng khác, quý vị phải tuân theo các chính sách của trang mạng đó, và quý vị nên liên hệ với chủ sở hữu/nhà điều hành của trang mạng nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc mối quan ngại nào. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính Sách Liên Kết của Quận.

   

  Những Điểm Chính:
  Chính sách này có thể được sửa đổi theo thời gian và chúng tôi sẽ thông báo cho những người truy cập vào trang mạng biết khi có thay đổi.

  Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này. Trong trường hợp có những thay đổi lớn quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về những thay đổi đó để quý vị có thể thấy được sự khác biệt giữa phiên bản mới nhất và phiên bản trước.

  Phiên Bản

  Nội Dung

  Trạng Thái/Nhận Xét

  V1.0

  Phiên bản trước của Quyền Bảo Vệ  Đời Tư Thông Tin Trên Trang Mạng của Quận Hạt Santa Clara

  Cập nhật lần cuối vào tháng 6 năm 2016. 

  V2.0

  Đã sửa đổi và cập nhật

  Hoàn thành vào tháng 11 năm 2019  (Các bản sửa đổi tập trung vào việc làm rõ các phương pháp thu thập dữ liệu và việc cải thiện khả năng đọc).

  V3.0

  Đã sửa đổi và cập nhật

  Hoàn thành vào tháng 12 năm 2021 (Đã cập nhật để bao gồm các quy ước đặt tên miền phụ mới, giải thích rõ ngôn ngữ về công nghệ theo dõi và các mục sửa đổi chung khác).

  Những Điểm Chính:
  Chúng tôi hoan nghênh các thắc mắc và ý kiến xây dựng của quý vị.

  Chúng tôi hoan nghênh mọi thắc mắc hoặc ý kiến phản hồi của quý vị về Chính Sách này. Vui lòng liên hệ với Văn Phòng Quyền bảo vệ đời tư của chúng tôi tại: [email protected].

  ©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.